Nitel ve Nicel Yöntemleri Kullanan Araştırmacıların Empatik Eğilimleri ve İşlevsel Olmayan Tutumları Arasındaki Farklılıklar


ALTUN F. , YAZICI H.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.18, ss.371-386, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 18
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.371-386

Özet

Nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemleri, günümüzde farklı alanlarda 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yaklaşımları benimseyen araştırmacıların 
araştırma sürecinde farklı tutumlara sahip olmaları beklenen bir durumdur. Bu 
araştırmanın temel amacı, çalışmalarını nitel ve nicel yaklaşımlara dayalı olarak 
sürdüren araştırmacıların empatik eğilimleri ve işlevsel olmayan tutumları 
arasında fark olup olmadığını incelemektir. Araştırmacıların bilimsel araştırma 
yöntemleri ile ilgili eğitim durumlarının belirlenmesi ise bu çalışmanın diğer 
amacıdır. Çalışma farklı üniversitelerde görev yapan 282 akademisyen 
(Kadın=108, Erkek=174) üzerinde yapılmıştır. Veriler bilgi toplama formu, 
Empatik Eğilim Ölçeği ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği ile 
toplanmıştır. Elde edilen veriler Pearson Momentler Çarpımı korelasyon 
katsayısı ve MANOVA teknikleri ile analiz edilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar, 
nitel ve nicel araştırmacıların hem empatik eğilimleri hem de işlevsel olmayan 
tutumları arasında anlamlı farklar olmadığını göstermiştir. Bu sonuç bilimsel 
araştırma yöneliminin kişisel tutumlar üzerinde etkili olmadığını 
göstermektedir. Ayrıca bu çalışmanın sonuçları, araştırmacıların büyük bir 
kısmının lisans ve yüksek lisans döneminde bilimsel araştırma yöntemleri 
dersini aldıklarını, çok az bir kısmının (%23.4) ise bu dersle ilgili kurs ya da 
seminerlere katıldığını göstermiştirNitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemleri, günümüzde farklı alanlarda 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yaklaşımları benimseyen araştırmacıların 
araştırma sürecinde farklı tutumlara sahip olmaları beklenen bir durumdur. Bu 
araştırmanın temel amacı, çalışmalarını nitel ve nicel yaklaşımlara dayalı olarak 
sürdüren araştırmacıların empatik eğilimleri ve işlevsel olmayan tutumları 
arasında fark olup olmadığını incelemektir. Araştırmacıların bilimsel araştırma 
yöntemleri ile ilgili eğitim durumlarının belirlenmesi ise bu çalışmanın diğer 
amacıdır. Çalışma farklı üniversitelerde görev yapan 282 akademisyen 
(Kadın=108, Erkek=174) üzerinde yapılmıştır. Veriler bilgi toplama formu, 
Empatik Eğilim Ölçeği ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği ile 
toplanmıştır. Elde edilen veriler Pearson Momentler Çarpımı korelasyon 
katsayısı ve MANOVA teknikleri ile analiz edilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar, 
nitel ve nicel araştırmacıların hem empatik eğilimleri hem de işlevsel olmayan 
tutumları arasında anlamlı farklar olmadığını göstermiştir. Bu sonuç bilimsel 
araştırma yöneliminin kişisel tutumlar üzerinde etkili olmadığını 
göstermektedir. Ayrıca bu çalışmanın sonuçları, araştırmacıların büyük bir 
kısmının lisans ve yüksek lisans döneminde bilimsel araştırma yöntemleri 
dersini aldıklarını, çok az bir kısmının (%23.4) ise bu dersle ilgili kurs ya da 
seminerlere katıldığını göstermiştir.