THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE MINISTRY OF INTERIOR AND THE PROFILE OF THE INTERIOR MINISTERS IN TURKEY (1920-2020)


Çolak Ç.

Türk İdare Dergisi, vol.0, no.492, pp.141-174, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 492
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Türk İdare Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.141-174
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Republic of Turkey Ministry of Interior, which was founded nine days after the opening of the Grand National Assembly of Turkey on 2nd May 1920, has left behind its centenary year on 2nd May 2020. This ministry is one of the key organizations in the executive body as the context of the importance and breadth of its areas of the authority and responsibility. The interior minister is also the highest hierarchical official of the organization. Although there are many studies on the profile of deputies and local administration representatives in the literature, there is no research on the profile of the interior ministers. Based on this deficiency, the purpose of the study is to collect and interpret data regarding the age, gender, educational status, occupation, birthplace, duration of office, ministerial experience in other ministries and designation styles of ministers who have assumed the duty of the interior ministry, and is to make evaluations on the profile of the interior minister. The findings show that gerontocratic, masculine and bureaucratic elements are at the forefront in the profile of the interior minister in general.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışından dokuz gün sonra 2 Mayıs 1920 tarihinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, 2 Mayıs 2020 tarihi itibariyle yüzüncü yılını geride bırakmıştır. Bu bakanlık, yetki ve sorumluluk alanlarının önemi ve genişliği bağlamında yürütme organı içinde yer alan en kilit örgütlenmelerden biridir. İçişleri bakanı ise söz konusu örgütlenmenin hiyerarşik açıdan en üst konumdaki yetkilisidir. Literatürde milletvekilleri ve mahallî idare temsilcilerinin profiline ilişkin birçok araştırma bulunmasına rağmen içişleri bakanlarının profiline ilişkin herhangi bir araştırmaya rastlanmamaktadır. Bu eksiklikten hareketle, çalışmanın amacı, yüz yıllık süreçte, içişleri bakanlığı görevini üstlenen bakanların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek, doğum yeri, görev süresi, diğer bakanlıklardaki bakanlık deneyimi ve atanma şekillerine ilişkin verilerin toplanarak yorumlanması ve buradan hareketle içişleri bakanı profiline ilişkin değerlendirmelerde bulunulmasıdır. Ulaşılan bulgular, genel olarak içişleri bakanı profilinde gerontokratik, eril ve bürokratik unsurların ön planda olduğunu göstermektedir.