Endokardit ve hepatik tutulumla seyreden sistemik kandidiyazis: Olgu sunumu


SAYGIN B., SARIAYDIN M., KADER Ş. , BİLEN S., ASLAN Y.

21. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 14 Mart 2013 - 17 Mart 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye