Malignensilerde Tümer Markerleri olarak CEA Ca 19 9 Ferritin Düzeylerinin Değerlenderilmesi


GÖKTÜRK G., UÇAR F., ÖNDER E., UYDU H. A., YILDIRMIŞ S., ÖZEKİN A.

XIV.Ulusal Biyokimya Kongresi ve Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu, Turkey, 28 - 31 October 1997

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes