Tarihte Türk Denizcilik Faaliyetleri ve Günümüz Limanlarının Gelişim Sürecine Olan Etkisinin İncelenmesi


ÖZDEMİR Ü.

Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu VII: Karadeniz Limanları, Ordu, Turkey, 29 April - 01 May 2015, pp.22-30

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ordu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.22-30
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

As the Turkish people started to settle down in Anatolian peninsula, the development of Turkish maritime has begun. In this context, taking a glance on the benchmarks of the history of Turkish maritime activity could help us to understand the mutual interaction between the Turkish maritime structure and the natural/periodical developments and evolutions of the history of seafaring. Understanding this interaction can be enlightening for future projections of several other maritime interactions and activities.

In this study, it is aimed to investigate the impacts of the historical development of Turkish maritime to port activities and advancement. Also, the possible future projections for the Turkish maritime has been tried to put forth by comparing the today’s dynamics and the historical clues which can form the future’s maritime structure. As the method, the bond between the past and the future of maritime applied to the future perspectives in order to analyze the outlook of seafaring.

Türkler üç tarafı denizlerle çevrili Anadolu topraklarına yerleşmeye başladıkları andan itibaren, denize yönelme ihtiyacı duymuşlar ve Türk denizciliğinin gelişim süreci başlamıştır. Bu kapsamda Türk denizcilik faaliyetlerinin geçmişindeki önemli kilometre taşlarına göz atmak, günümüze kadar uzanan tarih süreci boyunca denizciliğin uğradığı doğal gelişim süreçlerini ve dönemsel gelişmelerin Türklerin denizcilik ile karşılıklı etkileşimini anlamakta yardımcı olacaktır. Bu etkileşim ise geleceğin denizcilik faaliyetlerine ve etkileşimlerine yönelik tahminler için yol gösterici olacaktır.

Türklerin tarihte ilk olarak deniz ile tanışması ve tarihsel gelişim süreci ile birlikte liman faaliyetlerine olan etkisi, limanlarımızın gelişim aşamaları ve geleceğinin araştırılmasını hedefleyen bu çalışmada, tarihsel sürecin sağladığı ipuçları üzerinden ilerlenerek geleceğin şekillenmesinde etken olabilecek unsurlar belirlenmiş, ortaya çıkan unsurlar, günümüzün dinamikleriyle de karşılaştırılarak Türk denizciliğinin geleceğine dair bir takım öngörü ve tahminler geliştirilmiştir. Geleceğin algılanabilmesi için, günümüzün denizciliğinin geçmişle arasındaki bağınının ortaya konması ve bu bağıntının gelecek perspektifine uygulanması yöntem olarak kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk Denizciliği, limanlar, deniz ticareti.