A Different Perspective to Determining The Target Country in Export: Analysis of Hazelnut Exports with Network Analysis


Kalkan N., Duran Ş.

20. International Business Congress, Giresun, Turkey, 10 - 13 June 2021, pp.534-544

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Giresun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.534-544
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

It is thought that by examining network structures, useful information can be produced in determining cross-border trade strategies. In line with this study, examining network analysis of Turkey's hazelnut exports and is aimed to compare the results with traditional export evaluation criteria. In the study, the hazelnut export network from 41 provinces to 124 countries in 2020 was analyzed using UCINET 6, and graphs of the network structure were obtained through the Netdraw 2.173. Research results show that the country rankings based on the degree centrality and the centrality of the betweenness differ according to the countries with the highest export and the countries that export from more provinces. Considering that central countries can access new market information more and more rapidly than other actors in the network and access various connections, it is thought that the results obtained will contribute to the determination of priority target countries for hazelnut export.

Ağ yapıları incelenerek sınır ötesi ticaret stratejilerinin belirlenmesi noktasında faydalı bilgi üretilebileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, Türkiye’nin fındık ihracatının ağ analizi ile incelenmesi ve sonuçların geleneksel ihracat değerlendirme kriterleri ile karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmada, 2020 yılında Türkiye’nin 41 ilinden 124 ülkeye yapılan fındık ihracatı ağı UCINET 6 programı kullanılarak analiz edilmiş, ağ yapısına dair grafikler Netdraw 2.173 programı aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırma sonuçları; derece merkeziliğine ve arasındalık merkeziliğine göre ortaya çıkan ülke sıralamalarının, en fazla ihracat yapılan ülkelere ve daha fazla ilden ihracat yapılan ülkelere göre farklılaştığını göstermektedir. Merkezi ülkelerin ağ içerisindeki diğer aktörlerden daha fazla ve hızlı bir şekilde yeni piyasa bilgilerine ulaşabildiği ve çeşitli bağlantılara erişim sağlayabildiği göz önüne alındığında, elde edilen sonuçların fındık ihracatı için öncelikli hedef ülke belirlenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir