Sinan Historiyografisine Katkı: Birkaç Mesele Üzerine Düşünceler / Yorumlar


TULUK Ö. İ.

SANAT TARİHİ DERGİSİ (Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi), vol.XXII / II, no.2, pp.111-118, 2013 (Peer-Reviewed Journal)