Şiire ve Söz Sanatlarına Dâir Bir Mesnevî: Hasan Yâver'in Kitâb-ı Fenniyye-i Eş'âr isimli Eseri


KAÇAR M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, no.40, pp.96-140, 2011 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.96-140