Şiire ve Söz Sanatlarına Dâir Bir Mesnevî: Hasan Yâver'in Kitâb-ı Fenniyye-i Eş'âr isimli Eseri


KAÇAR M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, ss.96-140, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.96-140