Şiire ve Söz Sanatlarına Dâir Bir Mesnevî: Hasan Yâver'in Kitâb-ı Fenniyye-i Eş'âr isimli Eseri


KAÇAR M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, no.40, pp.96-140, 2011 (Peer-Reviewed Journal)