Romanın Varoluş Serüveni


Özdemir Riganelis G.

TURKISH STUDIES, vol.8, no.13, pp.1281-1292, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 13
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: TURKISH STUDIES
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index, Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1281-1292

Abstract

Tarih boyunca, zamana bağlı olarak değişen koşul ve ihtiyaçlar dolayısıyla varlığını sürdüremeyip dönüşüme uğrayan edebî türler arasında; mit, destan, masal ve hikâye arasındaki geçişin ardından 17. yüzyıl başında ortaya çıkan roman, bugüne kadar önemini giderek artırarak var olan en dikkat çekici türdür. Tahkiyeye dayalı sözlü türler döneminin yavaş yavaş kapanmaya başladığı dönemde belirip, bilimin gelişmesi ile büyük bir atılım yapar ve anlatıcının yerini yazıcının, dinleyicinin yerini okurun aldığı yeni bir edebî ortamda hâkimiyet kurar. Anlatım olanaklarının çokluğu romanın ivme kazanmasında ve etkinliğini sürdürmesinde önemli rol oynar. Ortaçağ romansları; romantik, modern ve modernist roman, yeni roman ve postmodern roman süreçlerinden sonra bu türü nelerin beklediği ise tartışma konusudur. 20. yüzyılın ortalarına doğru ortaya çıkan ve zamanla her alanda etkisini hissettiren postmodern felsefenin, edebiyatta ve dolayısıyla romanda da kendini göstermesiyle doğan postmodern roman, bu türün son yöneliminin sonucudur. Ancak üretilen eserlerin genel özellikleri postmodern felsefeyi yansıtmakla birlikte, bu eğilimin kendinden önceki edebî hareketleri tamamen dışladığı ve günümüz romanının tek bir akımın etkisi altında ortaya konduğu söylenemez. Bu makalede, başlangıcından itibaren pek çok değişime uğrayan ve söz konusu süreci henüz tamamlamamış olan roman türünün geçirdiği evreler ele alınacak, günümüzdeki durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunulacak ve gelecekteki durumu tartışılacaktır. Anahtar Kelimeler: romantik dönem romanı, modern roman, modernist roman, yeni roman, postmodern roman, büyülü gerçekçilik, hipermetin