Gelişen biyomateryallerin kuafaj tedavisindeki yeri


Dülger K.

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi, no.117, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Abstract