Gelişen biyomateryallerin kuafaj tedavisindeki yeri


Dülger K.

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi, no.117, 2010 (National Non-Refereed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Publication Date: 2010
  • Title of Journal : Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi

Abstract