Viyolanın Tarihsel Süreçteki Gelişimi


BAHAR B. K.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, sa.24, ss.1202-1223, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.1202-1223

Özet

Enstrümanların edindiği yeri daha iyi anlayabilmek için, hem müzikal hem
de yapısal gelişimlerini incelemek gerekir. Bu çalışmada ilk atalarından
itibaren yaylı çalgıların gelişimi, tarihsel süreçte viyolanın ortaya çıkışı,
yapısal ve müzikal gelişimi sonucunda edindiği yer üzerine kapsamlı bir
araştırma yapılmış, konu ile ilgili yapılan çalışmalar taranmıştır. Yapılan
bu çalışmayla özellikle viyola eğitimini sürdürmekte olan öğrencilere
kapsamlı bir kaynak oluşturmak hedeflenmiştir. Viyolanın oda müziği ve
orkestradaki yerini zamanla sağlamlaştırmasıyla birlikte solo kimliğini de
kazandığı, gelişimini sürdürmekte olduğu belirlenmiştir.