Bir Üniversite Hastanesinde Pediatri Servislerinde Çalışan Hemşire/ Ebe/ Sağlık memurlarının Paraziter Hastalıklar ile İlgili Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi


DEMİRBAĞ B. C. , SARI C. , ADIGÜZEL L. , DEMİRTÜRK E.

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri