Recognition of real time voiced direction commands


ARAS S., ÖZTÜRK M., GANGAL A.

Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Turkey, 23 - 25 April 2014, pp.2245-2248

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2245-2248
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this paper, five different voiced direction 
command recognition is realized in real-time. Speech 
detection step is performed on voice recordings that includes 
five different direction commands. Mel frequency cepstrum 
coefficients (MFCC) and Linear Predictive Coding (LPC) 
coefficients are utilized to extract feature vectors and 
training data set. k-nearest neighbor classification algorithm 
is used at the testing stage. The testing stage is realized with 
recordings from voices that included in the training data set 
and also with the voices that is not included in the training 
data set in real time. In the discussion, the results of the 
offline and online test are compared. All the studies are 
performed in the MATLAB environment. 
Bu çalışmada, beş farklı sesli yön komutunun 
gerçek zamanlı olarak tanınması işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Her biri beş farklı yön komutu içeren ses kayıtları
içerisinden konuşma bölgeleri algılanmıştır. Mel Frekansı
Kepstrum Katsayıları (MFCC) ve Doğrusal Öngörülü 
Kodlama (LPC) katsayıları kullanılarak öznitelikler elde 
edilmiş ve eğitim verisi oluşturulmuştur. k-En Yakın Komşu 
sınıflandırma algoritmasının kullanıldığı test aşaması, eğitim 
verisi olan ve olmayan deneklerle gerçek zamanlı olarak 
gerçekleştirilmiş ve aynı zamanda kayıtlı verilerle elde edilen 
test sonuçlarıyla da karşılaştırılarak tartışılmıştır. Tüm 
çalışmalar MATLAB ortamında gerçekleştirilmiştir.