Göçmen Kadınlara Perinatal Bakım Veren Ebe/Hemşirelerin Yaşadığı Deneyimler: Bir Literatür İncelemesii


AYDIN R. , KABUKCUOĞLU K.

2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, 3 - 06 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri