Firmaların Pazarlama Faaliyet Performans Düzeylerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Karşılaştırmalı Analizi


GÜNAY B., AYYILDIZ H.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.18, no.1, pp.113-136, 2017 (Peer-Reviewed Journal)