Trabzon İli Ortahisar İlçesi 91 nolu Aile Hekimliği Birimine Kayıtlı 65 yaş ve Üzeri Hastalarda Kronik Hastalık Sıklığı


Creative Commons License

Usta O., Ardıç C.

8. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi (KAHEKON), Trabzon, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.145-147

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.145-147
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Amaç:  Yaşam koşullarının iyileşmesi, birçok hastalığın öneminin anlaşılması, etkin korunma 

önlemlerinin alınması, hastalıkların tedavilerinin bulunması ve ölümlerin azalması ile günümüzde  doğumda 

beklenen yaşam süresi uzamış ve yaşlı nüfus oranında önemli bir artış olmuştur. Bu araştırmanın amacı; 

araştırma grubunu oluşturan 65 yaş ve üstü bireylerin kronik hastalık sıklık düzeylerini saptamak, yaşlılık ve 

yaşlanmaya bağlı kısıtlılık sorunlarını gündeme getirmektir. 

Yöntem: Bu çalışma Trabzon ili Ortahisar ilçesine bağlı 91 nolu Aile Hekimliği birimine kayıtlı 65 yaş ve 

üzeri hastalarda kronik hastalık varlığını belirlemek amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışma 

Ağustos-  Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmamıza Aile Hekimliği Birimi’ne bağlı 65 yaş ve üzeri 

kayıtlı 176 hastanın tamamı dahil edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 176 hastanın Aile Hekimliği Bilgi Sistemi’nde mevcut verileri incelendiğinde 

71 hastanın kronik hastalık tanısı olduğu görüldü. Bu hastaların 21’inde diyabet, 48’inde hipertansiyon, 6’sında 

astım, 4’ünde hiperlipidemi, 1’inde kalp yetmezliği ve 1’inde osteoporoz tanısı olduğu görüldü. Ayrıca 10 

hastanın 3 ve daha fazla kronik hastalık tanısı olduğu saptandı. Çalışma grubumuzda en sık görülen kronik 

hastalıklar hipertansiyon (%27,2) ve diyabet (%11,9) idi.

Sonuç: Yaşlılarda morbidite ve mortaliteyi artıran kronik hastalıkların erken tanı ve tedavisi için gerekli 

çalışmalar birinci basamakta yapılmalıdır.  Yaşlılar sağlıkları açısından öncelikli risk grubu olarak kabul edilmeli 

ve yaşlılara götürülecek sağlık hizmetleri için yaşlı sağlık merkezleri kurulmalıdır.