THE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON EDUCATONAL SPACE USAGES: THE CASE OF KTU FACULTY OF ARCHITECTURE BUILDING


Creative Commons License

SARI R., ŞAHİNER TUFAN A.

Sanat & Tasarım Dergisi, vol.13, no.1, pp.286-307, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.20488/sanattasarim.1313986
  • Journal Name: Sanat & Tasarım Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.286-307
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The Covid-19 outbreak has affected people’s relationship with space, as it has affected everything else. In the new normal, some temporary precautions have been taken to reduce the use of crowded places. However, the effects of the outbreak and the fear of the possibility of living with new outbreaks seem to continue for many years. At this point, there is a need for comprehensive and permanent solutions for the environments where students receive education in departments that require close contact due to workshops and group work. In this context, the study aims to reveal the changing spatial needs depending on the pandemic in design-oriented departments taking into account the pre-pandemic process. The evaluation of the studio and circulation areas according to space usage depending on the user experience and revealing the functional change of the educational spaces during the pandemic process signify the importance of the study. The study was designed in a qualitative research pattern. The data was obtained through the focus group discussion and analyzed descriptively. Interviews were held with the students of the Department of Architecture and Interior Architecture at KTU. It is determined that the duration of use of space decreased due to the pandemic, the purpose of use of educational areas changed, peer learning was negatively affected by this process, and existing problems of the pre-pandemic period increased even more after the pandemic.
Covid-19 salgını her şeyi etkilediği gibi insanın mekânla olan ilişkisini de etkilemiştir. Yeni normalde kalabalık mekân kullanımlarını azaltmak amacıyla bazı geçici önlemler alınmıştır. Ancak bu salgının etkileri ve yeni salgınlarla yaşama ihtimalinin korkusu uzun yıllar devam edecektir. Bu noktada, atölye ve grup çalışmaları nedeniyle yakın temas halinde olmayı gerektiren bölümlerde öğrencilerin eğitim aldıkları mekânlar için kapsamlı ve kalıcı çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; tasarım ağırlıklı bölümlerde pandemi öncesi süreci de göz önünde bulundurarak pandemiye bağlı değişen mekânsal ihtiyaçları ortaya koymaktır. Bu süreçte öğrencilerin en sık kullandığı atölye ve geçiş mekânlarının kullanıcı deneyimine bağlı olarak mekân kullanımı açısından değerlendirilmesi ve eğitime yardımcı mekânların pandemi sürecindeki işlevsel değişiminin tespiti çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Nitel araştırma deseninde tasarlanan çalışmada odak grup görüşmesi ile elde edilen veriler betimsel yolla analiz edilmiştir. Görüşmeler KTÜ Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda pandemiye bağlı olarak mekân kullanım sürelerinin azaldığı, mekân kullanım amaçlarının değiştiği, akran öğrenmesinin bu süreçten olumsuz etkilendiği ve pandemi öncesi süreçte var olan fiziksel problemlerin pandemi sonrasında daha da görünürlük kazandığı tespit edilmiştir.