Otel Yapılarında Sürdürülebilir Yaklaşımlar ve Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri


Creative Commons License

Sipahi S., Tavşan F.

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.8, pp.20-30, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.20-30
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bir yerin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri, o yerin turizm açısından cazip hale gelmesini sağlamaktadır. Bu nedenle turizmin devamlılığı açısından turizmin yapıldığı yerdeki bu zenginliklerin korunması gerekmektedir. Doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin korunarak turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda ise turizm yapıları ve otellerin sürdürülebilir olması oldukça önemlidir. Binaların sürdürülebilirliklerini ölçen çeşitli sertifikasyon sistemleri mevcuttur. Bu sertfikasyon sistemleri içerisinde genel olarak LEED ve BREEAM sertifikasyon sistemleri yaygın olarak başvurulan yeşil bina sertifikasyon sistemleridir. Bu sertifikasyon sistemlerine otel yapıları için de başvurulmaktadır. LEED ve BREEAM sertifikasyon sistemleri, binaların çevresel etkilerini farklı alanlarda; bölümler halinde inceleyerek her yönden bina sürdürülebilirliğini ortaya koymaktadır. Binaların sahip oldukları puanlara göre ise derecelendirilerek sınıflandırma yapılmaktadır. Bu nedenle turizmin devamlılığı açısından otel tasarımlarında sürdürülebilirlik ve getirmiş olduğu yeniliklerin, sertifikasyon sistemleri aracılığı ile irdelenerek ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı LEED ve BREEAM sertifika almış otellerin yenilikçi yaklaşımlarının ortaya konulmasıdır. Araştırmada yöntem olarak mevcut durumun araştırılması ve tespit edilmesi amacıyla betimsel desen, literatür ve kaynak tarama kullanılmıştır. LEED ve BREEAM üst başlıklarına göre gruplandırılarak irdelenmiştir. Çalışmanın örneklem grubunu LEED ve BREEAM değerlendirme sistemlerinden seçimiş toplam 10 otel oluşturmaktadır. Sonuç olarak Otel tasarımlarında sürdürülebilirlik açısından nelere dikkat edilmesi gerektiği, örnekler üzerinden tartışılmış; yönetim, malzeme, kirlilik, su, enerji, sağlık ve konfor, iç mekan ortam kalitesi gibi konularda sürdürülebilir otel tasarımların nasıl olması gerektiği tartışılarak; otellerin sürdürülebilirlikleri konusunda LEED ve BREEAM kapsamında yapılan havalandırma, enerji kullanımı, suyun etkin kullanımı gibi konulardaki farklı ve yenilikçi yaklaşımlar ortaya konulmuştur.