Design of Potent Multi-target CAs inhibitors through Pharmacophore Modeling


GÜREL N., TOK F., TÜRK S. , KARAKUŞ S., TAŞKIN TOK T., KAYMAKÇIOĞLU B.

5th International BAU Drug Design Congress, 19 - 21 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri