Gebelikte kadın beden algısının ve eşlerin cinsel fonksiyonlarının incelenmesi


Gümüşay M., ERBİL N., DEMİRBAĞ B. C.

5. uluslararası 16. ulusal hemşirelik kongresi, 15 - 08 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri