Amelogenezis imperfektalı bir hastanın overlay protezle rehabilitasyonu: Olgu sunumu


ALTINTAŞ S. H., Ateş S. M., Çakmak Akgündüz T.

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.140-143, 2011 (Peer-Reviewed Journal)