NORVEÇ’İN VERGİ YAPISI VE OECD KARŞILAŞTIRMASI..


Rakıcı C., Yılmaz T. Z.

in: VERGİ VE SOSYOEKONOMİK GÖSTERGELER ÇERÇEVESİNDE OECD, Prof. Dr. Ersan ÖZ Doç. Dr. S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN Doç. Dr. Selçuk BUYRUKOĞLU Doç. Dr. Hüseyin KUTBAY, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.501-518, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.501-518
  • Editors: Prof. Dr. Ersan ÖZ Doç. Dr. S. Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN Doç. Dr. Selçuk BUYRUKOĞLU Doç. Dr. Hüseyin KUTBAY, Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Norveç, dünya ülkeleri arasında sahip olduğu yüksek refah seviyesi ile öne çıkmaktadır. Birleşmiş Milletler’in yayınladığı ve bir ülkenin eğitim, sağlık, yaşam düzeyi vb. kriterler açısından gelişmişlik seviyesini gösteren İnsani Gelişim Endeksi’nde (2020) 1. sırada yer alan Norveç’in bu başarısında kamu politikaları önemli bir yer tutmaktadır. Norveç’te alınmakta olan yüksek seviyedeki vergiler, söz konusu politika araçları içerisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu bağlamda, bir refah devleti olarak bilinen Norveç’in vergi yapısının incelenmesi ve sonuçların üyesi olduğu OECD ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, çalışmanın ölçeğini oluşturan Norveç’te vergiler konularına göre ele alınmıştır. Buna göre, Norveç’te gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergilerin GSYH’ye oranının yüksek olduğu ve Norveç’in bu yönüyle OECD ortalamasının üzerinde yer aldığı dikkat çekmektedir.