The İmpact of Public Art On Urban Open Spaces


ALPAK E. M. , DÜZENLİ T. , ÇİĞDEM A.

2nd INTERNATİONAL CONGRESS ON LANDSCAPE ARCHİTECTURE RESEARCH ICLAR 2019, 23 - 24 Ağustos 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri