Esophageal Polyps in Children


ÇAKIR M., Akbulut U. E., Aydin-Mungan S.

JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION, vol.58, no.2, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier