Yerel Yönetimlerde Uzaktan Algılama ve Bilgi Sistemleri


Creative Commons License

AYHAN E.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler dergisi, no.44, pp.36-40, 2009 (Peer-Reviewed Journal)