AN ORGANIZATION STRUCTURE SUGGESTION OF NATIONAL DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATIONS FOR TURKEY


Creative Commons License

BURNAZ E., KURTULDU H. S., AKYÜZ A. M.

Global Journal of Economics and Business Studies, vol.6, no.12, pp.46-63, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 12
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Global Journal of Economics and Business Studies
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.46-63
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Coordination of tourism activities with a large number of stakeholders is very important. The lack of cooperation and communication between stakeholders in tourism destinations in Turkey is causing problems. Therefore, destination management organizations are needed. Even though the theoretical field studies in the field of destination management organizations have begun, it has not been implemented yet. In this study, it is aimed to determine what kind of organization structure the National Destination Management Organization should have for Turkey. The opinions were gathered together from 39 experts in the field among public and private sector organizations operating in the tourism sector in Turkey, academicians conducting research in the field of tourism, and tourists from the tourism sector. The importance ratios of the alternatives according to the criteria were determined by taking into account the Mintzberg's Five Organizational Structure Design Parameters metrics. The importance ratios of the criteria were also determined by taking the expert opinion. Using the Analytical Hierarchy Process (AHS) method, a selection was made from five basic organizational types that Mintzberg identified. It has been determined that the most appropriate structure of National Destination Management Organization for Turkey should be Professional Bureaucracy type.

Keywords: Destination Management Organization (DMO), Mintzberg Organization Structure, Analytical Hierarchy Process (AHP).

Çok sayıda paydaşa sahip olan destinasyonların, turizm faaliyetlerinin koordine edilmesi oldukça önemlidir. Türkiye’de, turizm destinasyonlarındaki paydaşlar arasında var olan işbirliği ve iletişim eksikliği, sorunlara neden olduğundan destinasyon yönetim örgütlerine gerek duyulmaktadır. Destinasyon yönetim örgütleri konusunda, Türkiye’de teorik alanda çalışmalar yapılmaya başlansa da pratikte henüz uygulamaya geçilmemiştir. Bu çalışmada, Türkiye için Ulusal Destinasyon Yönetim Örgütü’nün nasıl bir organizasyon yapısına sahip olması gerektiğinin tespiti amaçlanmaktadır. Türkiye’de turizm sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşları ile turizm alanında araştırma yapan akademisyenler ve turizm sektöründen hizmet alan ziyaretçiler arasından alanında uzman 39 kişinin görüşleri bir araya getirilmiştir. Alternatiflerin, kriterlere göre önem dereceleri Mintzberg’in Beş Organizasyon Yapısının Tasarım Parametrelerinin Ölçüleri dikkate alınarak, kriterlerin önem dereceleri ise uzman görüşü alınarak belirlenmiştir. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yönetimi kullanılarak Mintzberg’in belirlemiş olduğu 5 temel organizasyon türü arasından seçim yapılmıştır. Türkiye için en uygun Ulusal Destinasyon Yönetim Örgütü organizasyon yapısının Profesyonel Bürokrasi türünde olması gerektiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Destinasyon Yönetim Örgütü (DYÖ), Mintzberg’in Organizasyon Yapıları, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS).