Türkiye İçin Yeni Bir Epifitik Briyofit Altbirliği (Anomodonto attenuati-Neckeretum crispae -leucodontetosum sciuroidis)


ALATAŞ M., EZER T., BATAN N.

I. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 7 - 09 Aralık 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri