Sağ Taraf Kolon Kanserlerinde Açık Komplet Mesokolik Eksizyon + Santral Vasküler Ligasyon Tekniğinin Güvenliği ve Erken Dönem Sonuçları


Creative Commons License

Usta M. A.

4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Elazığ, Turkey, 28 - 30 September 2020, pp.700-706

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.700-706
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Özet Amaç : Açık teknik ile Komplet Mesokolik Eksizyon (AKME) + Santral Vasküler Ligasyon (SVL ) yapılan sağ kolon kanserli hastalarda peroperatif komplikasyonlar araştırıldı. Yöntem 1.1.2016-1.08.2020 tarihleri arasında AKME+SVL yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Demografik bilgiler, ameliyat ve patoloji rapoları incelendi. Bulgular: 60 hasta çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş 67 (52 -76) ve 29 (% 48 ) hasta erkek idi. İntraoperatif 2 hastada henle trunkusu bölgesinde kanama gözlendi ve tamir edildi. Hiçbir hastada kan verme ihtiyacı olmadı. Çıkarılan lenf nodu sayısı median 28 oldu ( 21-40) . Ameliyat sonrası 45 ( % 75) hastada herhangi bir komplikasyon gözlenmedi . Clavien Dindo sınıflamasına göre Grade 3a ve 3b komplikasyon 1 er hastada gözlendi. Mortalite ve anastamoz kaçağı olmadı . Hastanede yatış median 7 (6-7) gün oldu. Tartışma: ASMKE+SVL , onkolojik olarak hedeflenen lenf nodu sayısına ulaşılmasını sağlar. Cerrahi esnasında ve sonrasında komplikasyonları makul düzeydedir.