Assessment of Oxidative Stress Parameters of BDNF Heterozygous Mice in Acute Stress Model


HACIOĞLU G., ŞENTÜRK A. , ince i., ABİDİN İ.

Fizyoloji kongresi, 01 Eylül 2015

  • Yayın Türü: Bildiri