Tüketici Hakları Bilincinin Arttırılması Yöntemlerine Yönelik Bir Saha Araştırması: Trabzon İli Örneğ


KIRKBİR F., cançelik m.

Dumlupınar Üniversitei Sosyal bilimler enstitüsü dergisi., no.27, pp.255-263, 2010 (Peer-Reviewed Journal)