Sağ pnömonektomi sonrası gelişen bronkoplevral fistül tedavisinde retorakotomi ile yapılan karinalsleeve rezeksiyon bir alternatif olabilir mi?


KARAPOLAT B. S. , TÜRKYILMAZ A. , SEYİS K. N. , BURAN A. , TOPALOĞLU Ö. , TEKİNBAŞ C.

9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 4 - 07 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri