Gebelik Öncesi Bakım Alma ve Gebeliklerin Planlı Olma Durumunun Folik Asit ve Sigara İle İlişkisi: Kesitsel Bir Araştırma


YURTSEVER C., SET T.

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 2018 (Peer-Reviewed Journal)