Endeks Futures İşlemlerin Spot Piyasa İstikrarına Etkisi:Türkiye Piyasaları Üzerine Ampirik Bir Araştırma


KALAYCI Ş.

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.399-422, 2013 (Peer-Reviewed Journal)