Avrupa Birliği Sürecinde Karşılıklı Yaplması Gerekenler” Konusunun İşleniş Biçimi (Hürriyet, Cumhuriyet Ve Zaman Gazeteleri Örneğinde)


ÖZKAN Ö. H.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Dergisi, no.20, pp.194-211, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The official relations process which started after the full membership application of Turkey to European economic assembly just 1 year after its establishment in July 31st 1959 still continues. All subjects about European Union as well as the legal regulations to be fulfilled for full membership take place in the press. As it is not possible for the public to follow up this long multi dimensional process, the only info source is media. In order to inform the public and then create a full awareness in public, the evaluation of the media about this subject quantitatively and qualitatively is very important. Therefore it is necessary to determine how this subject takes place in media in means of numerical data and also determine by speech analysis how the subject is submitted to the public.

Türkiye’nin, Avrupa Ekonomik Topluluğ’nun kurulmasından 1 yıl sonra, 31 Temmuz 1959’da topluluğa resmen ortaklık başurusunda bulunması ile başayan resmi ilişiler süeci halen devam etmektedir. Avrupa Birliğ ile ilgili tü konular olduğ gibi tam üe olmak içn yerine getirilmesi gereken düenlemeler de basına konu olmaktadır. Kamuoyunun bu çk yölü uzun soluklu süeci bizzat takip etmesi mükü olmadığına göe konu ile ilgili başıca bilgi kaynağı basındır. Bu nedenle basının konuya ne oranda yer verdiğ ve konuyu işeyişbiçmi öcelikle kamuoyunda ilgi oluşası, daha sonra bilgi edinmesi, bu bilgiden hareketle fikir sahibi olması ve uzun vadede kamuoyunun oluşası basının konuyu niceliksel ve niteliksel olarak ele alışbiçmi ile doğudan ilgilidir. Bu nedenle konunun gerek sayısal veriler ile basında ne oranda yer bulduğnu tespit etmek, gerekse sölem analizi ile ne şkilde sunduğnu saptamak gerekmektedir.