Bir Telekom Operatörünün İller Bazında Etkinliğinin Şebeke Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi: Duyarlılık Analiz Tabanlı VZA Uygulaması


Şahin C., BAKİ B., AR İ. M.

ERCIYES UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 2018 (Peer-Reviewed Journal)