Just-in-Time Network Design Model Proposal and Solution Methods Using Data Analysis and Optimization Methods


Gürsoy B., Soner Kara S.

ICONDATA, İstanbul, Turkey, 4 - 06 June 2021, pp.280-288

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.280-288
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde işletmelerin tedarik zinciri ağını verimli ve hızlı cevap verebilir şekilde tasarlamaları rekabet avantajı sağlamaları açısından oldukça önemlidir. Tedarik zinciri ağında bu özellikleri sağlayabilmek içinse birçok strateji kullanılmaktadır. Bu stratejilerden birisi de yalın üretim sisteminin bir parçası olan “Tam Zamanında (Just-in-Time)” yaklaşımıdır. Çoğunlukla üretim faaliyetlerinde kullanılan Tam Zamanında yaklaşımı, tedarik zincirinde “Tam Zamanında Teslimat” olarak benimsenmektedir. Tam Zamanında Teslimatta önemli olan tedarik zinciri içinde fazla maliyet oluşturmadan istenilen kalitedeki ürününün, doğru müşteriye istenilen zamanda ulaştırılmasını sağlamaktır. Bu çalışmada da farklı kalitedeki hammaddelerden elde edilen ürünlerin tam zamanında teslimatını gerçekleştirecek bir tedarik zinciri ağının tasarımı yapılmaktadır. Bu amaçla çok aşamalı karma tamsayılı matematiksel model oluşturulmuş ve GAMS paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Modelde kullanılan veri setinin dağılımını belirlemek için veri analizleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca büyük veri setlerinde hızlı ve kolay uygulanabilen K-Ortalamalar Algoritması kullanılarak perakendeciler birbirlerine olan uzaklıklarına ve talep miktarlarına göre kümelendirilmiştir. Bu analizde amaç elde edilen kümelerin kendi içinde benzerliklerinin maksimum, diğer kümelere olan benzerliklerinin ise minimum yapılmasıdır. Yapılan kümelendirme analizi sonucunda ise belirlenen dağıtım merkezi yerleri matematiksel modelin sonuçları ile karşılaştırılarak modelin etkinliği ölçülmektedir.