Repair of maxillary sinus membrane perforation with palatelet rich fibrin


YILMAZ ALTINTAŞ N. , COŞKUN Ü., KORKMAZ Y. T.

23rd TAOMS International Scientfici Congress, 26 - 30 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri