Üretim ve Pazarlama Bölüm Çalışanlar Arası Davranışsal Değişkenlerin Firma Performansı Üzerine Etkisine İlişkin Yapısal Bir Model Önerisi


AYYILDIZ H., CENGİZ E., USTASÜLEYMAN T.

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İLKE, no.17, pp.21-38, 2006 (Peer-Reviewed Journal)