Drag Force Estimation of a Truck Trailer Model Using Artificial Neural Network


SARIOĞLU M. , SEYHAN M. , AKANSU Y. E.

INTERNATİONAL JOURNAL OF AUTOMOTİVE ENGİNEERİNG AND TECHNOLOGİES, cilt.5, no.4, ss.155-167, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: INTERNATİONAL JOURNAL OF AUTOMOTİVE ENGİNEERİNG AND TECHNOLOGİES
  • Sayfa Sayıları: ss.155-167