İmmunkompetan iki hastada Cyclospora cayetanensis enfeksiyonu.


KAYA S., Buruk K., Köksal İ.

Mediterranean J Infect Microbes Antimicrob, vol.3, pp.3, 2014 (Peer-Reviewed Journal)