THE IMPACT OF BOARD COMPOSITION ON CAPITAL STRUCTURE: EVIDENCE FROM BORSA ISTANBUL (BIST)


Hassen Alı S., Aktaş Z., Faedfar S.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, pp.412-439, 2021 (Peer-Reviewed Journal)