Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Tutumları ile Sigara İçme Statüleri Arasındaki İlişki


YAZICI H., ŞAHİN M.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.13, pp.455-466, 2005 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.455-466
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the relationships between university students’ smoking attitudes and their
smoking status are examined. Whilst smoking frequency and smoking period define smoking
status, students’ attributes to smoking comprise their attitudes towards smoking. The sample of
the study consists of 470 unıversity students (153 female, 32.6% and 317 male, 67,4%). Findingsfrom the study showed significant relationships between smoking period and amount and smokingattitudes. In the regresion analysis model in which smoking amount with accepted as a dependentvariable, gender, smoking period and amount, earlier attempts to quit smoking and self-efficacybeliefs were revealed as meaningful explanatory variables of smoking behaviour. In regard togender differences, male and femalr student differ on smoking attitudes..
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sigara içme statüleri ile sigara içme tutumları
arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Sigara içme sıklığı ve süresi sigara içme statüsünü, sigara
içmeye yapılan yüklemeler ise tutumları kapsamaktadır. Çalışma grubu 470 üniversite
öğrencisinden oluşmaktadır (kız = 153, % 32.6, erkek = 317, % 67.4). Araştırmadan elde edilen
bulgular; sigara içme süresi ve miktarı ile sigara içme tutumları arasında anlamlı ilişkiler
olduğunu ortaya koymuştur. Sigara içme miktarının bağımlı değişken olarak kabul edildiği
regresyon analizi modelinde, cinsiyetin, sigara içme süresi ve miktarının, sigarayı daha önce
bırakma durumunun ve öz-yeterlik inançlarının anlamlı yordayıcılar olduğu gözlenmiştir.
Cinsiyet değişkeni dikkate alınarak yapılan t testi analizinde de kızların ve erkeklerin sigara içme
tutumları arasında anlamlı bazı farklılıklara rastlanmıştır.