Regenerative Endodontic Treatment of Necrotic Immature Permanent Teeth: Two Case Report


Creative Commons License

Taşdemir T., Koşar T.

Anadolu Zirvesi 4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi , Diyarbakır, Turkey, 25 - 26 July 2020, pp.23-24

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.23-24
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Nekrotik pulpalı olgunlaşmamış daimi dişlerde geleneksel çok veya tek aşamalı apeksifikasyon prosedürlerine alternatif olarak günümüzde rejeneratif endodontik tedaviler önerilmektedir. Şimdiki olgu sunumunda 2 farklı vakaya uygulanan rejenaratif endodontik tedavinin sonuçları sunulmuştur.

Olgu: Her iki vaka da Amerikan Endodontistler Birliği tarafından önerilen protokole göre tedavi edildi. Bir vakada 2, diğer vakada ise 3 randevu boyunca sınırlı mekanik enstrümantasyon ve antimikrobiyal irrigantlarla bolca irrigasyon ve intrakanal ilaç olarak kullanılan kalsiyum hidroksit ile kapsamlı dezenfeksiyon yapıldı. Final randevuda, kök kanalları %1.5 NaOCl solüsyonu ve %17 EDTA ile yıkandıktan sonra bir kanal eğesi ile apikal foramenden taşarak periapikal dokular tahriş edildi ve kanal içine doğru bir kanama meydana getirildi. Kanalın koronal 1/3 seviyesine kadar ulaşan kan pıhtısının üzerine biyoseramik esaslı bir siman olan Biodentine (Septodont, Saint Maur des Faussés, France) yerleştirildi. Kaide materyali olarak cam iyonomer siman yerleştirildikten sonra giriş kaviteleri kompozitle restore edildi. Bir vakada 30 diğerinde 36 aylık takipler sonunda periapikal radyolusensilerin çözüldüğü ve kök kanal duvarlarının kalınlaştığı ve apekslerinin kapandığı gözlendi.

Sonuç: Rejeneratif endodontik tedavi, apeksin kapanmasında ve genç daimi dişlerin kanal duvarlarının kalınlaşmasında apeksifikasyona iyi bir alternatif gibi gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rejeneratif endodontik tedavi, Biodentine, İmmatür daimi diş