Supraklavikuler Işınlama Yapılan Meme Kanserli Hastalarda Tiroid Dozunun Farklı Teknikler ile Karşılaştırılması


HACIİSLAMOĞLU E. , CANYILMAZ E. , GEDİK S., YILDIZ F. , AYNACI Ö., YILMAZ A. H.

XIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye