Yaşlanan Nüfus, Sorunlar ve Politikalar: Türkiye İçin Bir Değerlendirme


ESER B., KÜÇÜK AKSU S.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.12, no.2, pp.541-556, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier