Deprem Etkisindeki Binaların Güvenilirlik Analizi


BAŞAĞA H. B., BAYRAKTAR A., KARTAL M. E., HACIEFENDİOĞLU K.

6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 16 - 20 October 2007, pp.391-398

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.391-398
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the response of frames subjected to earthquake is determined considering
material properties and section properties and equivalent earthquake forces as random
parameters using reliability analysis. For this purpose, two groups of frames are constituted. First group includes 7 frames involving different material properties and second group involves 5 frames with different irregularities. Failure criterion according to serviceability limit state is determined considering permissible maximum horizontal displacement no to exceed h/400 where h is the height of the frame. ANSYS, which computes displacements of frames using finite element method, is combined with first order reliability method due to reliability analyses. The variation of reliability indexes calculated using 9 variables for each model is given by graphics. According to obtained results the improvement of material quality increases the safety. Besides, the irregularities in frames affect the safety negatively.

Bu çalışmada, çerçeve sistemlerin deprem etkisi altındaki davranışları malzeme özellikleri, kesit özellikleri ve eşdeğer deprem yükleri rastgele değişken alınarak güvenilirlik analizi ile belirlenmektedir. Bu amaçla, iki grup çerçeve sistem oluşturulmuştur. Birinci grup, 7 farklı malzeme özelliğine sahip çerçeve sistemden, ikinci grup ise farklı düzensizliklere sahip 5 adet çerçeve sistemden oluşmaktadır. Kullanılabilirlik limit durumuna göre belirlenen göçme sınır maksimum yatay yerdeğiştirmenin bina yüksekliğinin 1/400 ünü aşmaması olarak dikkate
alınmaktadr. Güvenilirlik analizi için, çerçeve sistemlerin sonlu elemanlar yöntemini
kullanarak yerdeğiştirme hesabı yapan ANSYS programı ile güvenilirlik analiz yöntemlerinden birinci derece güvenilirlik yöntemi birleştirilmiştir. Her model için 9 değişken alınarak yapılan analizler sonucunda elde edilen güvenilirlik indekslerinin değişimi, grafiksel olarak verilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre, malzeme kalitesinin artımı güvenilirliği de artrmaktadr. Düzensizlikler yapıların güvenilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir.