Kronik viral hepatitlerde histopatoloji ve bağışık yanıtın değerlendirilmesi


Çobanoğlu Ü. , Yılmaz K., Özoran Y. , Çaylan R., Tekelioğlu Y. , Aydın K., ...More

PATOLOJİ BÜLTENİ, vol.17, no.2, pp.84-89, 2000 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 2
  • Publication Date: 2000
  • Title of Journal : PATOLOJİ BÜLTENİ
  • Page Numbers: pp.84-89

Abstract

Kronik viral hepatitlerde karaciğerde doku hasarı oluşturan bağışık yanıtın niteliği, bu yanıtın hastalığın aktivitesi, serolojik ve biyokimyasal değerlerle ilişkisi hakkında bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kronik viral hepatit tanısı almış 62 olgunun iğne biyopsisi ile alınan karaciğer dokusu ve periferik kan örnekleri akım sitometrik olarak incelenmiş, lenfosit alt tipleri analiz edilmiştir. Yapısal değerlendirmede ise hepatit B ve Hepatit C için belirlenmiş kriterlere göre histolojik aktivite indeksi hesaplanarak hepatit şiddeti belirlenmiştir. Olgulara ait klinik, biyokimyasal ve serolojik bilgiler elde edilmiştir. Olgular hepatit B ve hepatit C olarak iki gruba ayrılmıştır. Akım sitometrik analizde, her iki grupta T lenfositlerin, B lenfosit ve "natural killer" lenfositlerine göre dokuda daha fazla birikim gösterdiği dikkat çekmiştir. İki grup arasında periferik kan ve dokuda tespit edilen lenfosit alt tipleri ve oranları açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Kronik hepatit C olgularında hepatit şiddetinde artışla birlikte dokuda CD4/CD8 oranında anlamlı artış saptanmıştır. Bu da histolojik aktivitesi yüksek kronik hepatit C olgularında CD4 lenfositlerin önemli rol oynadığı görüşünü desteklemektedir.