Güvenlik Toplumu Kavramını Yeniden Düşünmek: Barış Harekatları ve Sivil Misyonlar Çerçevesinde Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri


Creative Commons License

Kırbaşoğlu F.

4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 04 September 2021, pp.120-121

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.120-121
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın konusunu Karl W. Deutsch’un literatüre kazandırdığı konseptlerden biri olan güvenlik topluluğunun (cemiyetinin), Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında geliştirilen münasebetleri ne ölçüde etkilediğinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu kapsam dahilinde çalışmada küresel istikrarı tehdit eden saldırılara karşı tedbirler geliştiren Birlemiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası aktörlerin hangi tür müspet adımları attığı araştırılmaktadır. Bu konu ve kapsam dahilinde, AB’nin Balkanlar coğrafyasında toplumsal barışı inşa edebilmek için BM ile Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü’nden devraldığı ve kendi bünyesinde yürütmekte olduğu operasyonlarda Türkiye’nin aktif bir katılım gösterdiği bilinmektedir. Dolayısıyla taraflar arasında yaklaşık altmış yıldır süregelen çok boyutlu münasebetlerin, bir önceki cümlede ifade edilen misyonlar dahilinde güvenlik literatüründe önem kazandığı düşünülen Deutschien güvenlik topluluğu bakış açısıyla değerlendirmeyi amaçlamış olması çalışmanın literatüre katkı sağlamak amacını taşıdığını göstermektedir.