Mikro İmalat Yöntemiyle Yüzey Şekilendirmenin Dental İmplant Uygulamalarındaki Osseointegrasyona Etkisi


Creative Commons License

KÖSE S., CORA Ö. N., SOFUOĞLU H.

VII. Ulusal Biyomekanik Kongresi, Isparta, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.221-227

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.221-227
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Micro fabrication techniques used for the production of dental implants offer different surface shaping options particularly effective on the quality of osseointegration. However, to obtain osseointegration with current implant surface roughening techniques bring about various problems. These are mainly operating and maintenance costs of systems used in roughening process, high cost of powder used in blasting, being an imported material, health risk due to blasting powder, high noise at production area and adverse effects of chemicals used. The purpose of this study is to determine the stress values of dental implants with micro-scale hemispherical pockets on the surface produced at CNC machines under various loading conditions after osseointegration. In the study, solid modelling programs were used to design dental implant. Hemispherical cavities in the diameter of 150 and 300 µm are opened on the surface of dental implants excluding the grooved surfaces. Loadings were carried out axially and with the angle of 45?to the horizontal direction on the assembly consisted of hard and soft bones, implant, abutment and cover. Analysis was carried out by using finite element method. Thestress values for the assemblies both with and without various sizes of hemispherical pocketson the implant surface were obtained and then compared to each other. The results of this study showed that stress values of implants with micro-scale hemispherical pits are higher than smooth surface implants particularly at the borders of pockets.

Dental implant üretiminde kullanılmakta olan mikro imalat teknikleri özellikle osseointegrasyon kalitesini etkileyebilecek farklı yüzey şekillendirme alternatiflerini ortaya çıkarmıştır. Ancak, günümüzde sıklıkla kullanılan, dental implant yüzey pürüzlendirme teknikleri ile osseointegrasyonun sağlanması, bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada, yüzeylerine mikro ölçekte yarım küresel çukurlar açılarak CNC tezgahlarında üretilen dental implantların osseointegrasyon sonrası çeşitli yükleme şartları altındaki gerilme değerleri belirlenmiştir. Çalışmada öncelikle, katı modelleme programları kullanılarak dental implant tasarımı gerçekleştirildi. İmplantın yiv yüzeyleri dışında kalan kısımlara 150 µm ve 300 µm çaplarında yarım küresel çukurlar açıldı. Sert kemik, yumuşak kemik, implant, abutment ve kaplamadan oluşan sistem üzerine eksenel ve yatay ile 45º’lik açı yapacak şekilde yüklemeler uygulandı. Analiz için sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak yüzeylerinde farklı boyutlarda çukur açılan sistemler ile yüzeyinde herhangi bir işlem yapılmayan ana sistemde gerilme değerleri elde edildi ve sonrasında birbirleriyle karşılaştırıldı. Çalışma sonucunda, mikro çukurlu sistemlerde gerilme değerlerinin özellikle çukurların sınırlarında pürüzsüz implantlara göre daha yüksek değerlere ulaştığı tespit edildi.