EFFECT OF FILLING RATIO ON THE WORKING PERFORMANCE OF PULSATING HEAT PIPE WITH NON-UNIFORM SECTION


Candan Candere A., Markal B., Avcı M., Aydın O.

ULUSLARARASI KATILIMLI 23. ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 8 - 10 September 2021, vol.2, pp.1797-1805

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1797-1805
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the effect of filling ratio on the working performance of a flat plate type closed loop pulsating heat pipe with non-uniform cross-section is experimentally investigated. In the evaporator section of PHP, which has a novel channel design, one of the channel pairs is wider than the other. Experiments are conducted for the heating power of 5-60 W, the filling ratios of 40%, 60% and 80% and, the inclination angles of 0º (horizontal) and 90º (vertical). Ethanol is used as the working fluid. Liquid-vapor behaviors are analyzed by performing flow visualization. It is seen that thermal performance of pulsating heat pipe decreases with increasing filling ratio in the vertical position (90°) while it doesn’t operate at any filling ratio in the horizontal position. It is disclosed that the best thermal performance is achieved at the filling ratio of 40%.

Keywords: Pulsating heat pipe, Filling ratio, Working performance 

Bu çalışmada, dolum oranının üniform olmayan kesite sahip düz plaka tipindeki kapalı döngülü atımlı ısı borusunun çalışma (AIB) performansı üzerindeki etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Özgün bir kanal tasarımına sahip olan AIB’nin buharlaştırıcı bölümünde, kanal çiftlerinden biri diğerine göre daha geniştir. Deneyler, 5-60 W ısıtma gücü aralığında, %40, %60 ve %80 dolum oranlarında, 0º (yatay) ve 90º (düşey) eğim açılarında gerçekleştirilmiştir. İş akışkanı olarak etanol kullanılmıştır. Akış görüntüleme yapılarak sıvı-buhar davranışları analiz edilmiştir. Düşey konumda (90°), artan dolum oranı ile ısıl performansın azaldığı; yatay konumda ise atımlı ısı borusunun hiçbir dolum oranında çalışmadığı görülmüştür. En iyi ısıl performans %40 dolum oranında elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Atımlı ısı borusu, Dolum oranı, Çalışma performansı.